piatok 1. júla 2022

EU: Roaming pokračuje

Systém roamingu za vnútroštátne ceny sa v Európskej únii predĺži o ďalších desať rokov. Nariadenie o roamingu, na konečnom znení ktorého sa v decembri dohodli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ, je novelizáciou pôvodných predpisov z roku 2015, na základe ktorých boli v roku 2017 zrušené poplatky za roaming. Používatelia mobilných telefónov tak môžu oddnes naďalej telefonovať zo zahraničia v rámci krajín EÚ bez roamingových poplatkov, čiže za cenu, akú platia doma.

Spotrebitelia budú mať zároveň v inom členskom štáte EÚ nárok na rovnakú kvalitu a rýchlosť mobilného pripojenia ako doma. Poskytovatelia roamingu budú povinní ponúknuť rovnakú kvalitu roamingu, akú majú klienti k dispozícii v ich domovskej krajine za predpokladu, že to podmienky siete v navštívenom členskom štáte EÚ umožňujú. Poslancom sa podarilo presadiť ustanovenia, ktoré zakazujú praktiky vedúce k zníženiu kvality roamingových služieb - napríklad prechod zo 4G siete na 3G.

Cestujúci vrátane osôb so zdravotným postihnutím budú mať plný prístup k službám tiesňovej komunikácie bez akéhokoľvek poplatku - či už pôjde o telefonát alebo textovú správu, a to vrátane prenosu informácie o polohe volajúceho. Operátori budú zároveň musieť užívateľov informovať o použití jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112. Europoslanci počas rokovaní s ministrami členských štátov presadzovali aj zákaz účtovania príplatkov za hovory do iného členského štátu v rámci EÚ. Cena hovorov do inej krajiny v rámci únie je v súčasnosti stanovaná na maximálne 19 centov za minútu. Výsledná dohoda zaväzuje Európsku komisiu, aby sa touto otázkou zaoberala a zhodnotila, či je nevyhnutné túto maximálnu cenu hovoru do inej krajiny EÚ znížiť.

Strop veľkoobchodných roamingových poplatkov, teda maximálna cena, ktorú si operátori budú účtovať navzájom v prípade, že klient jedného z nich využije v inej krajine EÚ sieť druhého z nich, bude stanovený v roku 2022 na 2 eurá za gigabajt a postupne bude znižovaný až na 1 euro za gigabajt v roku 2027. Ak spotrebiteľ prekročí v rámci roamingu svoj zmluvný limit, suma účtovaná za ďalšie využívanie služieb nebude môcť prekročiť maximálny veľkoobchodný roamingový poplatok.