utorok 16. augusta 2022

Inflácia: V júli už 13,6 %

Inflácia na Slovensku v júli 2022 medziročne vzrástla už osemnásty mesiac za sebou a dosiahla 13,6 %. Podľa Štatistického úradu SR celková dynamika jej rastu však má od apríla klesajúcu tendenciu. Spotrebiteľské ceny v júli t. r. medzimesačne vzrástli o 0,8 %, najvýznamnejšie výdavkové položky potraviny a bývanie vrátane energií boli medziročne drahšie takmer o pätinu. Ceny nahor ťahali najmä drahšie pevné palivá, chlieb a mäso. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 13,3 % a čistá inflácia 11,4 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,9 % a čistá inflácia hodnotu 0,8 %.

V júli sa tempo rastu poravín spomalilo z júnových 2,4 % na júlových 1,4 %. Rast cien ovplyvnili najmä vyššie ceny olejov a tukov o 3,9 %, chleba a obilnín o 3,3 %, mlieka, syrov, vajec o 1,7 % a mäsa o 1,5 %. Klesli ceny zeleniny o 3,6 % a ovocia o 1,5 %, pri ktorých však treba zobrať do úvahy aj sezónny vplyv. Zvýšenie cien v odbore bývanie a energie o 1 % ovplyvnil najmä rast cien imputovaného nájomného o 2 % (vplyv rastu cien stavebných materiálov) a medzimesačne sa zdynamizoval tiež rast cien pevných palív o 4,5 % a naďalej rástli tiež ceny za údržbu a opravy obydlia v júli o 0,8 %. Naopak tlmiaci efekt na infláciu malo zníženie cien pohonných hmôt o 1,5 %. Pohonné hmoty zlacneli v júli prvýkrát od decembra 2021, pričom v prvom polroku 2022 ich ceny medzimesačne rástli v priemere až o 4,6 %. Nárast cien zaznamenali tiež položky, ktoré súvisia s dovolenkovým obdobím. Ceny organizovaných dovolenkových zájazdov zdraželi o 6,5 %. Naopak ceny v odbore reštaurácie a hotely rástli oveľa pomalšie ako v predošlých mesiacoch. Pokles cien sa prejavil ešte v odbore odevy a obuv.

Medziročná hodnota inflácie stúpla v júli 2022 na 13,6 %. K medziročnému rastu cien prispeli predovšetkým drahšie potraviny (o 19,9 %) a nealkoholické nápoje (o 10,2 %), najmä vyššie ceny chleba a obilniny o 23,4 %, mäsa o 20,1 %, ako aj mlieka, syrov a vajec o 21,8 %. Súčasne rast cien olejov a tukov prekonal v júli hranicu 50 %. Vrchol letnej sezóny mierne tlmil medziročný rast cien zeleniny a ovocia, za zeleninu však spotrebitelia naďalej platili o desatinu viac ako pred rokom. Ceny v odbore bývanie a energie boli počas júla t. r. medziročne vyššie o 16,1 %, pričom k rastu cien energií zo začiatku roka sa pridal vplyv zdražovania pevných palív. Pokračoval aj vplyv zdražovania stavebných materiálov, ktorý posunul imputované nájomné medziročne na nové maximum 19,9 %. V odbore doprava boli ceny medziročne vyššie o pätinu, pričom hlavný ťahúň - pohonné látky boli o 36,5 % drahšie ako pred rokom. Ešte v júni však ich medziročný rast prekračoval 40 %. O viac ako 20 % boli medziročne vyššie tiež ceny reštaurácií a hotelov, aktuálne sa však počas júla výraznejšie nemenili. Naďalej však rástli ceny ta tovar a služby patriace do skupiny osobná starostlivosť medziročne o 11,3 % (kadernícke služby a podobne). K hranici 15 % v rámci medziročného posunu cien sa dostali tiež tovary pre domácnosť na krátkodobú spotrebu, čo ovplyvnili najmä drahšie čistiace prostriedky.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu t. r. zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,9 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov 13,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,9 %, za domácnosti dôchodcov o 14,7 %. V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 11,3 % (za domácnosti zamestnancov o 11,2 %, za nízkopríjmové domácnosti o 11,4 %, za domácnosti dôchodcov o 12,2 %).