štvrtok 18. augusta 2022

EU: Podpora liečby rakoviny

Európska investičná banka (EIB) poskytne 22 miliónov EUR (vyše 100 miliónov zlotých) poľskej spoločnosti Ryvu Therapeutics zaoberajúcej sa objavovaním a vývojom liekov v onkológii. Financovanie sa poskytuje v rámci nástroja rizikového dlhu EIB, ktorý je prispôsobený špecifickým potrebám financovania rýchlo rastúcich inovatívnych spoločností. Európsky fond pre strategické investície, ktorý je súčasťou Investičného plánu pre Európu, podporuje financovanie svojou zárukou.

Podpora EIB pomôže spoločnosti Ryvu financovať jej vývojový sled nových spôsobov liečby rakoviny od objavu až po klinické skúšky. V konečnom dôsledku sa Ryvu zameriava na riešenie klinických obmedzení súčasnej liečby v onkológii a poskytuje pacientom prístup k inovatívnym terapiám hematologických a solídnych nádorov.

Inovácie, výskum, digitálna ekonomika a rozvoj ľudského kapitálu sú hlavnými prioritami skupiny EIB. V roku 2021 celkové financovanie projektov v oblasti inovácií, digitálnej transformácie a ľudského kapitálu skupiny EIB dosiahlo celosvetovo 20,7 miliardy EUR, z čoho 1,5 miliardy EUR smerovalo do Poľska (v porovnaní s 1,2 miliardy EUR v roku 2020).