utorok 16. augusta 2022

Bezpečnosť: Prečo audit

Už 56 % malých a stredne veľkých (SMB) organizácií sa stalo terčom kybernetických útokov. Vykonávať pravidelný bezpečnostný audit sa tak oplatí aj malým a stredným organizáciám. Jeho cieľom je odhaliť zraniteľnosti vo firemných sieťach skôr, ako sa k nim dostanú útočníci, a tým minimalizovať riziká napadnutia firemných systémov.

„Veľa SMB firiem sa domnieva, že sú pre útočníkov nezaujímavé, a nie sú presvedčené o potrebnosti bezpečnostného auditu. Ale to je chybná úvaha, lebo hekeri idú najmä tam, kde cítia menší odpor. Z tohto pohľadu sú SMB ideálne, pretože majú malé rozpočty na IT bezpečnosť, využívajú minimum obranných nástrojov a opatrení, a disponujú malými či žiadnymi tímami IT odborníkov,“ povedal Jozef Kačala

Bezpečnostný audit o.i. dokáže:
  • vyhodnotiť dátové toky v organizácii,
  • identifikovať zraniteľnosti IT infraštruktúr,
  • detekovať problémy,
  • vyhodnotiť interné či externé procesy,
  • identifikovať slabé miesta, kadiaľ by mohli hekeri preniknúť,
  • zabezpečiť dosiahnutie zhody so stále väčším počtom najrôznejších predpisov a nariadení.
Vzhľadom na neustále sa rozširujúce IT prostredie v jednotlivých firmách zahŕňa bezpečnostný audit až niekoľko desiatok úkonov, ktoré preverujú úroveň IT bezpečnosti. Aj keď je možné bezpečnostný audit v bežnej SMB spoločnosti vykonať kompletne manuálne, na druhej strane každý auditný úkon vykonaný s pomocou špecifického nástroja šetrí drahocenný čas IT správcu. Tým pádom umožňuje auditovať častejšie, zjednodušuje celý proces a znižuje náklady na audit, a konečne aj znižuje úroveň ľudskej chybovosti.