štvrtok 8. septembra 2022

On-line: Obnov dom

Na internetových stránkach obnovdom.sk boli zverejnené prvé dve vyhlasené výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Podpora štátu vo výške 14.000, resp. 16.000 až 19.000 eur má prispieť k zníženiu spotreby energie na Slovensku do roku 2050 (v budovách o 40 percent v porovnaní s úrovňou roku 2020 ) a k zníženiu emisií z budov (o 79 percent v porovnaní s rokom 2020). Na tento účel je k dispozícii vyše 500 miliónov eur.

Prvé, pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio - ekonomickú skupinu. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Po vyčerpaní prostriedkov sa ihneď spúšťajú ďalšie kolá, takže obyvatelia sa nemusia obávať o dostatok finančných prostriedkov. O príspevok na obnovu rodinného domu z plánu obnovy môžu požiadať vlastníci alebo spoluvlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, ktorí spĺňajú podmienky špecifikované na stránke obnovdom.sk Je dôležité, aby sa žiadatelia uistili, že sú oprávnenými žiadateľmi. Žiadosť o príspevok sa podáva v elektronickej forme prostredníctvom formulára na obnovdom.sk. alebo poštou adresovanou SAŽP, osobne v regionálnych centrách alebo v podateľni SAŽP. Žiadosti je možné podávať od 15. októbra 2022. Od tohto dňa budú žiadateľom k dispozícii aj pracovníci 10-tich regionálnych kancelárií SAŽP. Záujemcom o informácie je už teraz k dispozícii bezplatná Zelená linka MŽP SR: 0800 144 440.

Podmienky poskytnutia prostriedkov na obnovu rodinných domov reagujú na rast cien energií. Výsledkom obnovy má byť zlepšenie tepelno -technických vlastností domu, výmena neefektívneho zdroja tepla a teplej vody, a tiež realizácia adaptačných opatrení zmierňujúcich klimatickú krízu. Záujemcovia môžu podporu využiť na variácie opatrení (pri zachovaní realizácie povinných opatrení uvedených vo výzvach), podľa ich finančných možností. Táto podpora sa viaže na cieľ energetickej úspory, najmenej 30 %. Toto potvrdí energetický certifikát vyhotovený pred a po rekonštrukcii. Žiadatelia zo zvýhodnenej socio - ekonomickej skupiny môžu požiadať o príspevok až do výšky 95 % vynaložených nákladov, čo môže byť maximálne 18 tisíc eur. Vyžaduje sa preukázať 30 % úsporu energií. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok do výšky 60 % z vynaložených nákladov, ktoré sú maximálne 14 tisíc eur. Ale ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 %, môže byť výška príspevku z Plánu obnovy a odolnosti až 19 tisíc eur.