streda 7. septembra 2022

On-line: 87 miliónov Eur do reklamy

Na Slovensku sa v prvom polroku 2022 preinvestovalo do internetovej reklamy 87 miliónov Eur. V medziročnom porovnaní s prvým polrokom 2021 ide o 10 % rast. Výsledky investícií do reklamy na slovenskom digitálnom trhu pravidelne zverejňuje združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia. Metodika výpočtu je založená na priamych deklaráciách výdavkov jednotlivých členských médií združenia.

K celkovému rastu v prvom polroku 2022 najviac prispeli reklamné formáty: „riadková inzercia“ (+26%), „vyhľadávanie“ (+10%) a “natívna reklama” (+11%). Pod rast riadkovej inzercie sa podpísala reklama najmä na pracovných portáloch a portáloch nehnuteľností. Najvyšší rast zaznamenala „digitálna audio reklama“ (75%), ktorá však v absolútnej hodnote zatiaľ nesiahla na prvý 1 milión Eur. Za vysokým rastom audio reklamy stoja postupne sa navyšujúce rozpočty klientov do reklamy v podcastoch, či audio stream platforiem za posledné 2 roky. „Affiliate reklama“ je v prvom polroku 2022 prvýkrát publikovaná v rámci štruktúry výdavkov ako samostatný formát pre jej narastajúce obraty. Najnižší rast zaznamenala “display reklama” (+4%), ktorá však tvorí na výdavkoch stále najväčší podiel (vrátane video reklamy až 55%). Hodnota display reklamy dosiahla sumu 48 miliónov Eur (+4%). Video display má na nej 35% podiel, ktorý bol rovnaký aj v predchádzajúcom období.

Z hľadiska investícií reklamných on-line rozpočtov do jednotlivých platforiem si od roka 2021 pripisuje mobilná reklama väčší objem ako desktopová. Rast v prvom polroku 2022 je na úrovni +12 %. V absolútnej hodnote sa na mobilných zariadeniach zobrazila reklama v hodnote 46 miliónov Eur, čo predstavuje 53% z celkového objemu výdavkov. Čoraz väčší objem bannerovej reklamy sa obchoduje automatizovaným spôsobom, čiže programmaticky. V prvom polroku 2022 sa takto zobchodovalo 39 miliónov Eur. Rast programmatic reklamy dosiahol 9 %. Do programmatic výdavkov sú podľa novej metodiky započítané investície zrealizované cez DSP platformy, cez reklamné nástroje Google Ads, DV360 a Facebook Ads.