štvrtok 8. septembra 2022

EU: Nové iniciatívy o obnoviteľnej energií a ochrane dedičstva vidieka

Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať dve európske iniciatívy občanov s názvami „Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí“ a „Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v Európskej únii“.

Organizátori iniciatívy týkajúcej sa energie z obnoviteľných zdrojov vyzývajú na prijatie opatrení v súvislosti s vybudovaním a inštaláciou potrebnej infraštruktúry na zásobovanie domácností (aj v najodľahlejších dedinách) zelenou energiou s cieľom znížiť ich uhlíkovú stopu. Okrem toho sa v nich vyzýva na vzdelávanie ľudí o výhodách zelenej energie a na odbornú prípravu zamestnancov obcí v problematike životného prostredia.

Organizátori iniciatívy „Chráňte dedičstvo vidieka, potravinovú bezpečnosť a dodávky potravín v EÚ“ vyzývajú na obnovenie záväzku EÚ podporovať regionálne dedičstvo, udržateľný rast vidieka a zvyšovanie životnej úrovne vo vidieckych regiónoch s cieľom zabezpečiť pretrvanie komunít vyrábajúcich potraviny v EÚ. Žiadajú, aby sa podporovali vidiecke pracovné postupy a činnosti, ktoré sú základom vidieckych komunít, aby sa rešpektovali tradičné remeselné odvetvia, a aby sa tiež uznal význam potravinovej bezpečnosti a dodávok poľnohospodárskych materiálov. Organizátori takisto žiadajú, aby sa do Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka zahrnula podpora dedičstva vidieka a uznanie významu potravinovej bezpečnosti a dodávok potravín.

Keďže tieto európske iniciatívy občanov spĺňajú formálne podmienky, Európska komisia ich považuje za právne prípustné. V tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku týchto návrhov. Po registrácii majú organizátori šesť mesiacov na to, aby začali zbierať podpisy. Ak sa im do roka podarí zhromaždiť milión vyjadrení podpory aspoň zo siedmich rôznych členských štátov, komisia bude musieť reagovať. Môže sa rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať. Toto rozhodnutie musí odôvodniť.