pondelok 5. septembra 2022

Trend: Virtuálna privátna sieť (VPN)

Hoci sa počas pandémie väčšina podnikov a organizácií dokázala vyrovnať s reštrikciami rozšírením práce z domu a posilnením IT bezpečnosti, po jej odznení sa zamestnanci väčšinou vrátili späť do kancelárií. Jedným z motívov je všeobecné presvedčenie, že v kancelárii sú pracovníci produktívnejší než pri práci z domu. Avšak podiel pracovníkov na home office je vyšší než pred pandémiou, čo pre IT správcov znamená udržiavať vysokú úroveň zabezpečenia pomocou kombinácie technických nástrojov a organizačných opatrení.

Podľa prieskumu medzi partnermi GFI Software v Čechách a na Slovensku zostala aj napriek odzneniu pandémie nezanedbateľná časť pracovníkov pracovať formou home office. Podľa 80 % opýtaných lokálnych IT správcov je najúčinnejšou ochranou firemnej siete pri práci z domu virtuálna privátna sieť (VPN).

K najzaujímavejším zisteniam prieskumu patrí:
  • Podľa 20 % oslovených IT správcov sa do kancelárií vrátili všetci pracovníci, podľa 61 % väčšina, podľa 12 % polovica a podľa 6 % zostala väčšina či všetci pracovníci firmy na home office.
  • 53 % IT správcov je presvedčených, že zamestnanci sú produktívnejší v kancelárii, 11 % z domu a 36 % nevidí rozdiel v produktivite.
  • Z kombinácie využívaných nástrojov na zabezpečenie práce z domu je podľa 80 % najúčinnejšia VPN sieť, podľa 63 % dvojfaktorová autentizácia, podľa 55 % komplexná ochrana koncových bodov. 47 % tiež uviedlo pravidelné školenia pracovníkov v IT bezpečnosti.