štvrtok 8. septembra 2022

SR: Bankrotuje čoraz viac tridsiatnikov

V auguste 2022 zbankrotovalo 774 občanov Slovenska, čo v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 849 osobnými bankrotmi predstavuje pokles o 8,83 percenta. Počet osobných bankrotov tak medziročne klesá už dva mesiace za sebou. V porovnaní s júlom 2022, kedy zbankrotovalo 718 dlžníkov, ich v auguste bolo o 7,80 percenta viac. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK).

„V auguste zbankrotovalo aj 84 dlžníkov bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných dlžníkov v minulom mesiaci, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, predstavoval ich podiel 10,95 percenta. Z nich 58, resp. 69,05 percenta bolo mužov a 26, resp. 30,95 percenta bolo žien. Najčastejšie uvádzanou adresou bydliska zbankrotovaných osôb (v oboch po 8) boli ulice K Starej tehelni v Prešove a Nový Dvor v Kežmarku. Zbankrotovalo 21 manželských párov, zaznamenali sme aj 7 príbuzenských väzieb,“ upozornila Ing. Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 767 konkurzov (99,10 percenta) a 7 dlžníkov (0,90 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v auguste 2022 ich bolo 53 (6,85 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 721 (93,15 percenta) na majetok nepodnikateľov. Slovenské súdy zároveň zrušili 873 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 806 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 67 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Jednej žene bolo zrušené oddlženie pre nepoctivý zámer. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2022 bolo vyhlásených 64.408 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku do konca augusta zbankrotovalo 6.346 občanov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v auguste 2022 ich pripadalo na mužov 479 a na ženy 295. Medzi mužmi malo 3,76 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2021 to bolo 2,72 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,05 percenta dlžníčok (v auguste 2021 to bolo 3,88 percenta). V auguste sa najväčšou skupinou bankrotujúcich mužov už tretí mesiac za sebou stali tridsiatnici s podielom 31,52 percenta a medzi ženami štyridsiatničky s podielm 28,81 percenta. V auguste 2021 najväčšiu skupinu predstavovali štyridsiatnici – medzi mužmi s podielom 31,32 percenta a medzi ženami s podielom 26,87 precenta. V auguste 2022 zbankrotoval aj jeden osemdesiatnik a jeden deväťdesiatnik. Najviac osobných bankrotov bolo v Košickom (134) a v Prešovskom kraji (130). Najmenej ich bolo v Bratislavskom a v Trnavskom kraji (v oboch po 69). V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v piatich krajoch, najviac v Trenčianskom o 45,31 percenta a v Bratislavskom o 21,59 percenta. Počet osobných bankrotov najviac medziročne vzrástol v Nitrianskom kraji – o 18,60 percenta.