utorok 6. septembra 2022

EU: Obchod s bravčovým a hydinovým mäsom

Krajiny Európskej únie (EÚ) môžu od pondelka 5. 9. 2022 ľahšie vyvážať bravčové mäso a hydinu do Kórejskej republiky. Ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a vidieckych záležitostí Kórejskej republiky (MAFRA) sa rozhodlo odstrániť dlhodobú obchodnú prekážku, ktorá ovplyvňovala vývoz bravčového mäsa a hydinových výrobkov z EÚ, keďže Kórejská republika teraz uznáva prísne regionalizačné opatrenia EÚ na kontrolu epidémií, afrického moru ošípaných a vysoko patogénnej vtáčej chrípky.

Toto rozhodnutie by mohlo v nasledujúcich rokoch uvoľniť obchod v hodnote viac ako jednej miliardy eur. Konkrétne prináša prospech 11 krajinám EÚ, ktoré majú povolenie vyvážať hydinu a hydinové výrobky do Kórejskej republiky – Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Dánsko a Litva; a 14 členských štátov, ktoré boli oprávnené vyvážať bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa – Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Belgicko, Francúzsko, Fínsko, Španielsko, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Slovensko, Rakúsko, Írsko a Portugalsko.

Týmto rozhodnutím Kórejská republika ďalej zosúlaďuje svoje dovozné podmienky so záväzkami, ktoré prijala v rámci WTO a dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kórejskou republikou. Kórejská republika doteraz uvalila celoštátny zákaz dovozu bravčového a hydinového mäsa z členských štátov EÚ postihnutých africkým morom ošípaných alebo vysoko patogénnou vtáčou chrípkou, aj keď EÚ má prísny systém regionalizácie, podľa ktorého sa ohniská držia v postihnutej oblasti regiónu, aby sa zabránilo šíreniu chorôb. S uznaním regionalizačných opatrení EÚ, ktoré sa odzrkadľujú v revidovaných zdravotných požiadavkách Kórejskej republiky pri dovoze, je teraz umožnené pokračovať vo vývoze z oblastí v členských štátoch EÚ, ktoré sú bez týchto chorôb, namiesto zavedenia celoštátneho zákazu v prípade prepuknutia týchto chorôb zvierat.