utorok 25. októbra 2022

Aktuálne: Informačný systém dopravných nehôd

Ministerstvo vnútra sprístupnilo na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Informačný systém dopravných nehôd (ISDN). Zámerom navrhovaného riešenia je pripraviť funkčné prostredie pre procesy spracovania a evidencie dopravných nehôd v súlade s zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vrátane poskytovania údajov oprávneným osobám.


Zavedením nových technológií dôjde k úprave procesov pri spracovaní agendy dopravných nehôd. Zámerom je znížiť počet krokov pri spracovaní záznamu o dopravnej nehode. Zmeny prispejú k zefektívneniu a zrýchleniu komunikácie s externými subjektami a s verejnosťou, napríklad pri poistnom plnení. Ráta sa s kompletným procesným spracovaním dokumentácie o dopravnej nehode, vrátane meritórneho rozhodnutia a odovzdania podkladov orgánom verejnej moci. Ďalšou časťou je zefektívnenie spracovania a poskytovania štatistických dát o dopravnej nehodovosti.

Dokumentácia k projektu: https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/8d394dd1-2c54-44cd-9f44-6c5f7fc970ad/cimaster?tab=documentsForm. Pripomienky k projektovému zámeru zasielajte do 4. novembra 2022 prostredníctvom priloženého pripomienkového formulára na adresu anna.vancikova@minv.sk.