streda 26. októbra 2022

EU: Usmernenia o umelej inteligencii

Európska komisia uverejnila Etické usmernenia pre pedagógov týkajúce sa používania umelej inteligencie a údajov pri výučbe a vzdelávaní. Usmernenia sa týkajú používania umelej inteligencie na školách a ich účelom je podporiť vyučujúcich pri výučbe a žiakov pri učení sa. Takisto majú byť pomôckou pri administratívnych úlohách v oblasti vzdelávania. Sú súčasťou akčného plánu digitálneho vzdelávania na roky 2021 – 2027 a zostavila ich špecializovaná komisijná expertná skupina, v ktorej sa zišla široká škála odborníkov zo sveta vzdelávania a odbornej prípravy, akademickej obce, súkromného sektora a medzinárodných organizácií.


Systémy umelej inteligencie sa neustále vyvíjajú a miera využívania dát stále narastá, preto potrebujeme lepšie pochopiť ich vplyv, a to aj na vzdelávanie a odbornú prípravu. Rýchly nárast používania umelej inteligencie si vyžaduje, aby pedagógovia a žiaci mali o umelej inteligencii a používaní dát aspoň základné znalosti, aby mohli túto technológiu pozitívne, kriticky a eticky využívať a získať všetky výhody, ktoré ponúka. Usmernenia sú pomôckou pre učiteľov na základných a stredných školách bez ohľadu na ich skúsenosti s digitálnym vzdelávaním. Ich účelom je objasniť bežné a rozšírené mylné predstavy o umelej inteligencii, ktoré môžu vyvolať zmätok či obavy z jej používania, predovšetkým pri vzdelávaní. Etické úvahy a požiadavky sa odrážajú aj v praktických radách pedagógom a vedúcim pracovníkom školy, ako plánovať účinné využívanie umelej inteligencie a dát na školách. Ide napríklad o rady, ako využívať technológie na prispôsobenie vyučovania schopnostiam každého žiaka či ako pripraviť individuálne lekcie pre žiakov s osobitnými potrebami. Okrem toho sú aj spoľahlivým bodom, od ktorého sa možno odraziť v diskusii o nových kompetenciách, ktoré učitelia a pedagógovia potrebujú na etické využívanie umelej inteligencie a dát. Obsahujú aj odporúčania, ako zvyšovať informovanosť v komunite a zapájať ju do tejto sféry.

Podpora excelentnosti a dôvery v umelú inteligenciu sú kľúčovými prioritami Európskej komisie, ktorá v apríli 2021 navrhla historicky prvý právny rámec umelej inteligencie (akt o AI). Vychádza z koncepcie rizika a okrem iného ukladá prísne podmienky systémom AI používaným vo vzdelávaní a odbornej príprave, pretože môžu rozhodnúť o prístupe ku vzdelávaniu a o profesionálnej dráhe ľudí (napríklad hodnotenie skúšok). Zverejnené usmernenia doplnia úsilie komisie v oblasti umelej inteligencie propagovať AI a dáta vo vzdelávaní a odbornej príprave v rámci svojho programu Erasmus+, Európskeho zboru solidarity a komunity eTwinning.