pondelok 24. októbra 2022

Výzva: Zmiernenie dosahov sucha

Chovatelia na Slovensku môžu od pondelka 24. októbra do 2. novembra 2022 žiadať o pomoc na zmiernenie dosahov sucha. Z celkovo alokovanej sumy 50 miliónov eur je stanovená maximálna kompenzácia na jedného chovateľa (jedno IČO) až do výšky 500.000 eur. Podmienkou sú vyrovnané záväzky voči štátu a podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zviera (CEHZ) nesmie mať podnikateľ nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

Podmienkou získania kompenzácie je podľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry zachovanie deklarovaného počtu zvierat k 31. augustu 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. Deklarovaný stav neprekročí 100 % počtu dobytčích jednotiek (DJ) evidovaných v CEHZ k 31. augustu tohto roka a zároveň nepoklesne pod 70 % počtu DJ evidovaných v CEHZ k 31. augustu 2022. 

Žiadosti musia byť podávané prostredníctvom systému ITMS2014+, preto je potrebná registrácia žiadateľa v DataCentre na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu, je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie. V prípade technických otázok k registrácii je potrebné kontaktovať priamo Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk.