utorok 25. októbra 2022

EU: Iniciatíva o vegánskych jedlách

Európska komisia  rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom Európska iniciatíva občanov za vegánske jedlo (European citizens' initiative for vegan meal). Organizátori iniciatívy požadujú právny predpis, ktorý by výslovne vyžadoval, aby v súkromných a verejných priestoroch, v ktorých sa v Európe predávajú potraviny a nápoje, bola k dispozícii vegánska alternatíva. 

Podľa organizátorov by takáto prax prospeloa vznikajúcej kolektívnej informovanosti o právach zvierat, a pomohlo by to aj v boji proti klimatickej kríze zvýšením spotreby potravín na rastlinnej báze a znížením nákladov na potraviny.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Európska komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa ešte nevenovala obsahu návrhu. Po registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí odôvodniť.