streda 26. októbra 2022

Trend: Komplexná ochrana

Už 43 % českých a slovenských podnikov zažilo podľa lokálneho prieskumu (účastníci konferencie ZEBRA Cyber Roadshow, október 2022) niekoľkohodinový výpadok obchodnej prevádzky v dôsledku straty firemných dát. Dlhšie prevádzkové výpadky hraničiace výnimočne až s ohrozením existencie podniku priznalo 5 % respondentov. Aj keď väčšina strát firemných dát je stále spôsobená ľudským faktorom či zlyhaním zariadenia, rastie počet prípadov strát v dôsledku kybernetických útokov – napríklad už 14 % respondentov uviedlo ako príčinu straty ransomvérový útok. 
 
Kľúčovým prvkom ochrany dát v českých a slovenských organizáciách je naďalej pravidelné zálohovanie, ale významne sa zvyšuje význam kybernetickej bezpečnosti a ochrany samotných záloh, ktoré bývajú stále častejším cieľom kybernetických útočníkov.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu:

  • V prípade straty dát sa českí a slovenskí IT administrátori najčastejšie stretávajú s ich náhodným zmazaním (85 %), zlyhaním zariadení (61 %) a zašifrovaním ransomvérom (14 %).
  • 43 % respondentov uviedlo, že typickým dôsledkom straty dát býva krátkodobý výpadok obchodnej prevádzky v rade hodín, 29 % uviedlo výpadok IT bez následkov na prevádzku firmy a 23 % žiadny výpadok vďaka existencii systému okamžitej obnovy dát. Iba 4 % opýtaných zmienila dlhodobý výpadok v rade dní a 1 % výpadok ohrozujúci samotnú existenciu firmy.
  • Kľúčovým prvkom prevencie straty dát je zálohovanie (86 % opýtaných), kybernetická bezpečnosť
    (68 %), ochrana záloh (51 %) a testovanie obnovy (46 %).
  • Iba 26 % firiem dnes využíva výhradne on-premise riešenia kybernetickej ochrany, zvyšok už využíva hybridné a cloudové riešenia.

„Podľa našich skúseností v poslednom čase môžeme potvrdiť, že rastie počet prípadov, keď zákazníci a partneri čelia útokom vedúcim až k výpadkom obchodnej prevádzky. Tieto útoky sú zvyčajne vedené priamo na zálohy, pretože pre útočníkov predstavujú hlavnú prekážku úspešného vydierania. Preto odporúčame, aby podniky a organizácie využívali ucelené riešenia ochrany dát a kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú schopné popri tradičnom zálohovaní zaistiť bezpečnosť celej infraštruktúry, vrátane ochrany kritických záloh“, dodal Aleš Hok.