pondelok 24. októbra 2022

Trend: Web scraping

Predajcovia sa chystajú vstúpiť do svojho biznis zlatého štvrťroka. S rastúcim objemom on-line údajov si osvojujú stratégie rozhodovania založeného na údajoch, pri ktorých je 19-krát väčšia pravdepodobnosť, že budú ziskové a o 52 % lepšie porozumejú svojim zákazníkom. Firmy, ktoré využívajú údaje z platforiem elektronického obchodu, sa spoliehajú na web scraping analyzujúci konkurentov, sledovanie zákazníkov a generovanie potenciálnych zákazníkov pomocou verejne dostupných údajov.

Už viac než 82 % organizácií elektronického obchodu používa web scraping na zhromažďovanie externých údajov, ktoré im pomáhajú pri rozhodovaní, čím predbieha interný zber údajov (81 %), ktorý je na prvom mieste v takmer každom inom sektore. Toto je jedno z kľúčových zistení novej štúdie Oxylabs: Alternatívne údaje definujú konkurenciu v sektoroch elektronického obchodu v USA a Spojenom kráľovstve. V spolupráci s Censuswide uskutočnila spoločnosť Oxylabs prieskum medzi 500 vedúcimi pracovníkmi s rozhodovacou právomocou v oblasti údajov z e-commerce spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve a 501 v USA, pričom zhromaždila poznatky o postojoch k zberu údajov v tomto sektore: 75 % organizácií elektronického obchodu zvolilo web scraping, zatiaľčo 74 % používa druhý interný zber údajov. Iné metódy, napríklad získavanie údajov od agregátorov tretích strán zaostávajú ešte viac:  65 % v prípade tradičných údajov a 59 % v prípade alternatívnych údajov. 

Na otázku, aký typ údajov respondenti používajú pri obchodných rozhodnutiach, sa agregátori tretích strán umiestnili na treťom mieste za web scrapingom a internými údajmi, pričom iba 66 % ich považovalo za najdôležitejší zdroj rozhodovania založeného na údajoch. Agregátory tretích strán sa často orientujú na údaje B2B, vďaka čomu sú ich ponuky užitočnejšie pre interné rozhodovanie než pre priame generovanie príjmov. Gediminas Rickevičius uviedol: „Web scraping predbieha interný zber dát v akomkoľvek odvetví je míľnikom. Externý zber údajov je oblasťou, v ktorej si budú podniky v mnohých sektoroch v budúcnosti navzájom tvrdo konkurovať, pričom elektronický obchod bude v tomto ohľade udávať dôležitý trend. Keďže externé údaje ponúkajú vzrušujúce, jedinečné a ziskové poznatky, dostať sa k nim ako prvé by malo byť prioritou pre každú firmu, či už je zapojená do elektronického obchodu alebo nie. Spoliehanie sa na údaje je jednoznačne dôležité, a preto nie je prekvapením, že sa očakáva, že v nasledujúcom roku sa zvýšia aj rozpočty.“ 

Keďže potreby prístupu k údajom sa zvýšili (o 85 %, pričom 30 % uviedlo významné zvýšenie), vzrástli aj rozpočty pre oddelenia údajov (73 %, pričom 27 % uviedlo významné zvýšenie). Okrem toho 70 % respondentov očakáva, že v nasledujúcich 12 mesiacoch budú pokračovať v rozširovaní rozpočtov svojho dátového oddelenia. Rickevičius pokračoval: „Elektronický obchod nie je jediným odvetvím, ktoré smeruje k výraznému zvýšeniu obstarávania externých dát. Tieto trendy sú viditeľné vo všetkých odvetviach, čo ukazuje, že externé dáta, najmä ich pokročilé formy, sa stali nevyhnutnou súčasťou každodenných operácií. Dnešná obchodná optimalizácia sa dosahuje prostredníctvom starostlivého rozhodovania založeného na údajoch, čo poukazuje na nesmiernu dôležitosť oddelení, ktoré takéto procesy podporujú. V elektronickom obchode, kde sú marže nízke a konkurencia je tvrdá, spoločnosti využijú absolútne akúkoľvek výhodu, ktorú môžu získať. Web scraping sa teraz osvedčil ako spôsob, ako to dosiahnuť. Prostredníctvom externých údajov môžu podniky sledovať konkurenciu, prispôsobovať sa meniacemu sa prostrediu a dokonca predvídať správanie spotrebiteľov, čo všetko ich približuje k optimálnemu výkonu.“