utorok 28. februára 2017

Facebook: Aj medzi Slovákmi stále najpoužívanejší
Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť  aspoň raz za mesiac sedem z desiatich dospelých. Využívanie sietí sa tak stáva jednou z najčastejších aktivít, ktoré Slováci na internete vykonávajú. Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako muži. Už dávno však neplatí, že ich používajú len mladí ľudia. Je bežné, že zosieťovaní sú ľudia nad 50 rokov a dokonca aj dôchodcovia (36% dôchodcov deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne).  

Najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj globálne) zostáva Facebook. Aspoň raz do mesiaca ho využíva až 68% obyvateľov Slovenska. Denné využívanie je na úrovni 45%.  Samozrejme platí, že Facebook je populárnejší viac u mladých ľudí a s postupne narastajúcim vekom jeho vyžívanie klesá. Na druhej strane môžeme jasne konštatovať, že je to veľmi univerzálna sociálna sieť využívaná rôznymi sociálnymi skupinami veľmi podobne.

Facebook používajú prakticky rovnako často ľudia v mestách aj na dedinách, bez ohľadu na región (v Bratislave je však využívanie o niečo intenzívnejšie). Muži majú radi Facebook  len o niečo menej ako ženy. Môžeme povedať, že Facebook je na Slovensku najrozšírenejšie médium vôbec. Veď posledné parlamentné voľby na Slovensku dokázali jasne jeho silu aj najväčším pochybovačom.  

Podľa reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1.199 respondentov, obyvateľov Slovenska starších než 15 rokov.