pondelok 27. februára 2017

SR: Máme radi teplo
Vyššia teplota v interiéroch je drahšia, negatívne ovplyvňuje naše zdravie aj životné prostredie. Napriek tomu sú prekúrené priestory v domácnostiach, kanceláriách, školách či verejných budovách na Slovensku realitou.

V slovenských domácnostiach bežne nameriame o štyri stupne viac ako je európsky štandard. Vyplýva to z prieskumu ista Slovakia, ktorá tento rok zrealizovala odpočty údajov o spotrebe tepla pre viac ako 110.000 domácností. Štandardne sa vykuruje na 22 až 24 stupňov, pričom odporúčaná teplota v obytných priestoroch je 20 stupňov Celzia. V západnej Európe používatelia bytov a domov často aj tých optimálnych 20 stupňov znižujú na 18 stupňov. Motiváciou sú nielen úspory na energiách, ale aj zodpovednejší prístup k cenným zdrojom a k životnému prostrediu.

Jednoduchým opatrením, ako môže používateľ nehnuteľnosti ušetriť až 6% energie, je zníženie teploty v interiéry o 1 stupeň Celzia. Zachovanie tepelnej pohody je do veľkej miery ovplyvnené aj vlhkosťou vzduchu. Pri vlhkosti vzduchu 30% a teplote 23 °C dosiahneme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21°C a vlhkosti vzduchu 60%. Dosiahnuté úspory tepla sa tak môžu vyšplhať až na 12%. Dôležitú úlohu zohráva tiež regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využitia, efektívne vetranie či temperovanie počas neprítomnosti v byte.

Na zvýšenie energetickej efektívnosti celej budovy sa v praxi osvedčilo rozpočítavanie nákladov na teplo na základe údajov z meračov tepla či pomerových rozdeľovačoch tepla. Celková spotreba v bytovom dome v prvom roku a úspory vtedy dosahujú až 20%. Znižovanie nákladov na bývanie je možné dosiahnuť aj častejším sledovaním spotreby tepla v priebehu vykurovacej sezóny. Najnovšie technológie umožňujú zobrazovanie údajov o spotrebe na internetovom portáli. Pomocou počítača, tabletu či smartfónu dokážu vlastníci nehnuteľností sledovať dennú spotrebu tepla a porovnávať ju s predošlými obdobiami, čím získajú lepší prehľad o svojom spotrebiteľskom správaní, ktoré môžu podľa potreby meniť.