streda 1. marca 2017

Smartfón náš každodenný
V roku 2012 používala smartfón len tretina spotrebiteľov. O päť rokov neskôr sa toto číslo zdvojnásobilo a vzrástlo až na 70%. Na Slovensku je tento trend ešte výraznejší. V roku 2012 využívalo smartfón len 14% slovenských spotrebiteľov, pričom v roku 2016 toto číslo vzrástlo na neuveriteľných 65%.

Už základné štatistiky naznačujú, že smartfón má v živote slovenských spotrebiteľov významné miesto. Najmä však medzi mladými (93% do 25 rokov, 89% vo vekovej kategórii 25-34 rokov). Na čo všetko nám slúži?
- Zistenie času (72%)
- Nastavenie budíka (70%) (najmä používatelia do 44 rokov - 72%)
- Fotenie a nahrávanie videí (65%)
- Pozeranie správ (48%) (najmä používatelia do 44 rokov - 51%)
- Počúvanie hudby (44%) (najmä používatelia do 25 rokov - až 60%)
- Zistenie počasia (41%) (najčastejšie používatelia od 35-44 rokov - 48%)

So smartfónom sa takisto čoraz častejšie pripájame aj k internetu a uskutočňujeme veľa online aktivít:
- Vyhľadávanie (42%, najmä mladí do 25 rokov - 67%)
- Kontrola emailov (37%, najmä mladí do 25 rokov - 61%)
- Sociálne siete (35%, najmä mladí do 25 rokov - 68%)
- Pozeranie videí (29%, najmä mladí do 25 rokov - 53%)
- Vyhľadávanie informácií o produktoch (14%, najčastejšie používatelia vo veku 25-34 rokov - 24%)
- Mapové služby a navigácia (13%, najmä používatelia vo veku 25-34 rokov - 21%)

Podľa štatistík Consumer Barometer, do ktorého sa za posledných päť rokov zapojilo 625 tisíc spotrebiteľov z celého sveta. Výsledky prieskumu poukazujú na významné zmeny v správaní spotrebiteľov za posledných päť rokov, či už ide o zariadenia, ktoré používajú, alebo o internet, ktorý sa stal súčasťou ich životov.