piatok 3. marca 2017

ÚRSO: Cenové konania v elektrine
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil vydanie cenových rozhodnutí zatiaľ pre 3 najväčších dodávateľov na Slovensku.    

Pre Východoslovenskú energetiku a.s. (VSE), Stredoslovenskú energetiku a.s. (SSE) a Západoslovenskú energetiku a.s (ZSE Energia) vydal ÚRSO cenové rozhodnutia v utorok 28. februára 2017. Po nevyhnutných úpravách systémov budú postupne kontaktovať svojich zákazníkov. VSE, SSE a ZSE Energia majú pritom v portfóliu približne 90 % všetkých odberateľov elektriny na Slovensku.

V týchto dňoch zároveň ÚRSO v spolupráci s regulovanými subjektami intenzívne pracuje na čo najrýchlejšom ukončení cenových konaní aj s menšími dodávateľmi elektriny.