piatok 3. marca 2017

Upozorňujeme: FOREX roboty
Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom, vývojom a distribúciou softwarových riešení, ktoré ponúkajú obchodovanie na trhu s cudzími menami tzv. FOREX.

Ide o programové vybavenie známe tiež ako FOREX roboty, ktoré fungujú spravidla ako nadstavba pre štandardné obchodné platformy, napr. populárny Metatrader. Aby však boli aktivované, je potrebné sprístupniť predajcovi, teda tretej osobe, prihlasovacie mená a heslá do obchodného systému klienta s cieľom jeho inštalácie. Týmto sprístupnením si však klient musí byť vedomý toho, že zároveň odovzdáva dispozíciu svojho obchodného účtu tretím osobám.

Podľa NBS poskytovatelia FOREX robotov môžu vykonávať prostredníctvom tohto programového vybavenia výkon investičných služieb a investičných činností, a preto na výkon tejto činnosti potrebujú príslušné povolenie Národnej banky Slovenska. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať investičné služby a investičné činnosti je dostupný na https://subjekty.nbs.sk.