štvrtok 2. marca 2017

Siete: Pre tínedžerov a mladých ľudí
Ďalší z facebookovskej rodiny - nevlastný mladší brat Facebooku - Instagram  už (alebo zatiaľ) na Slovensku nedosahuje masové pokrytie. 
 

Je to sociálna sieť používaná hlavne mladými ľuďmi z veľkých miest.  Mesačne ho využíva šestina populácie Slovenska, denne necelých 6%. Instagram je doménou mladých ľudí (do cca 30 rokov), ľudia nad 40 rokov sú tu skôr raritou.

Mladým ľuďom je určená aj sociálna sieť Snapchat. Mala síce raketový nástup hlavne u najmladšej cieľovky, ale posilnením pozície Instagramu sa rast spomalil. Snapchat využíva mesačne tiež 6% Slovákov, na dennej báze už ale len necelé 2%.  Používateľmi sú prakticky výhradne ľudia do 25 rokov a je tak ,,najmladšou" sociálnou sieťou (z hľadiska priemerného veku používateľov).

Podľa reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1.199 respondentov, obyvateľov Slovenska starších než 15 rokov.