pondelok 27. februára 2017

TOOP: Princíp jedenkrát a dosť
Koncom januára sa v estónskom Talline konalo úvodné stretnutie zástupcov konzorcia z 21 európskych krajín k projektu TOOP (The Once Only Principle).

Projekt v rámci programu Horizont 2020 spustila Európska komisia 1. januára 2017 s cieľom zabezpečiť implementáciu princípu, podľa ktorého by si štát opakovane nemal pýtať údaje, ktoré mu už raz občania alebo firmy dali. Zástupcom Slovenka v konzorciu je PosAm. ,,Využijeme skúsenosti a znalosti pri zavádzaní princípu jedenkrát  a dosť zo Slovenska. Len nedávno sme oslávili tretie výročie zavedenia Registra účtovných závierok, ktorého cieľom bolo práve zavedenie tohto princípu pri komunikácii účtovných jednotiek s verejnou správou", hovorí Peter Kolesár. PosAm je tiež koordinátorom pre slovenské verejné inštitúcie, ktoré sa zapoja do pilotného projektu. V súčasnosti na ňom participujú Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR.

Zavádzanie TOOP sa otestuje v troch pilotných projektoch. Ide o cezhraničné elektronické služby pre mobilitu podnikania, aktualizáciu dát o podnikateľských subjektoch a online sprístupnenie dokumentácie a certifikátov pre lodnú prepravu. Umožnia prepojiť až šesťdesiat informačných systémov z dvadsaťjeden krajín. Úlohou je nielen otestovať navrhovanú architektúru a technológie, ale taktiež urýchliť úradom a firmám poskytovanie služieb a zjednodušiť podnikanie v rámci jednotného digitálneho trhu EÚ.