utorok 25. apríla 2017

Aktuálne: Prvé osýpky už aj na Slovensku
Klinika infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura v Košiciach oznámila prijatie 25 ročného pacienta s trvalým bydliskom v Taliansku, študenta na UPJŠ v Košiciach s podozrením na osýpky.

Pacient je už v súčasnosti prepustený v dobrom zdravotnom stave do domácej liečby. Ochorenie malo ľahký priebeh bez komplikácii a pacient nie je v súčasnom období infekčný, nepredstavuje riziko šírenia ochorenia. Importovaný prípad osýpok v Slovenskej republike bude Úrad verejného zdravotníctva SR hlásiť do Európskeho systému rýchleho varovania

Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, akými sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Posledné domáce ochorenie bolo v Slovenskej republike zaznamenané v roku 1998 a posledné importované prípady osýpok na Slovensku boli hlásené v rokoch 2011 a 2012.

Vzhľadom na nárast osýpok v krajinách Európy je import na naše územie možný z ktorejkoľvek krajiny, kde sa osýpky v súčasnosti vyskytujú. V prevencii platia všeobecné zásady osobnej hygieny a dôsledné vyhýbanie sa kontaktu s osobami chorými na akékoľvek prenosné ochorenie s respiračnými prejavmi a exantémom. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie. Hlavný hygienik SR preto opätovne odporúča rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich zaočkovania.