pondelok 24. apríla 2017

Aktuálne: Dievčatá nechcú študovať vedu a technológie
Aj keď ženy boli priekopníčkami počítačovej vedy – napríklad prvý počítačový algoritmus navrhla a napísala pred 200 rokmi Ada Lovelaceová - dnes táto oblasť viac oslovuje mužov. Podľa OECD iba 1 z 5 absolventov odboru počítačových vied v 35 európskych krajinách je žena. Ide o obrovský nevyužitý potenciál a jeden z hlavných problémov trhu práce. 

Slovenské dievčatá sa o tzv. STEM predmety začínajú zaujímať až v 12 rokoch, čo je o rok neskôr, než je európsky priemer. V období, kedy sa rozhoduje o výbere strednej školy, medzi 13 – 16 rokom ich záujem ale prepadá hlboko pod európsky priemer. V celoeurópskom porovnaní sa najskôr o vedu a technológie začínajú zaujímať dievčatá v Rusku (v 10 rokoch). V Poľsku sa záujem začína v 12 roku života, ale výrazne stúpa v 16 rokoch a nikdy neklesne pod európsky priemer.

Vláda, učitelia aj rodičia majú teda priemerne 4 až 5 rokov na to, aby dokázali zvrátiť klesajúci záujem dievčat o tieto dôležité predmety (medzi 12 a 16 rokmi). Hoci po dovŕšení 16. narodenín záujem o STEM predmety opäť rastie, nikdy sa už nevráti na pôvodnú hodnotu pred vekom 12 rokov. Dievčatá nevidia dostatočne silné prepojenie týchto predmetov s ich každodenným životom, chýba im podpora rodičov a učiteľov a taktiež dostatočný počet vzorov na uplatnenie v budúcom živote. Dôvodom straty záujmu môže byť aj prechod z prvého na druhý stupeň školy, zmena prostredia a učiteľov a proces dospievania. 

Prieskum Prečo európske dievčatá neštudujú vedu? zahrnul 11 európskych krajín: Slovensko, Českú republiku, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Rusko a Veľkú Britániu. Skupinové diskusie s 54 dievčatami sa uskutočnili v 9 krajinách a kvantitatívny prieskum medzi 11.500 dievčatami v 11 krajinách. STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) bol definovaný ako prírodné vedy (vrátane biológie a medicíny), technológie, inžinierstva (vrátane dizajnu) a matematika.