streda 26. apríla 2017

Bezpečnosť: V novej ére Otvorenej ekonomiky
Spoločnosti sa musia pripraviť na príchod všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Legislatíva GDPR vstúpi do platnosti v roku 2018 a je preto nevyhnutné, aby porozmýšľali o možnom vplyve budúcich narušení dát a o spôsobe, ktorým je možné túto hrozbu zmierniť.

Firmy už teraz čelia hrozbám vonkajších útokov a aktuálne bezpečnostné systémy ešte nie sú pripravené na nové výzvy. Škody napáchané v rámci kybernetického zločinu sa v roku 2016 vyšplhali na 335 miliárd libier (World Economic Forum. Global Risks Report 2016) a táto suma môže v roku 2019 stúpnuť až k celkovým 2,1 biliónom libier (Juniper Research.  Cybercrime and the Internet of Threats).  Riziká spojené s ležérnym prístupom k ochrane dát sú úplne zrejmé už dnes. Takmer 70% mileniálov otvorene priznáva porušovanie IT pravidiel a používanie aplikácií, ktoré ich zamestnávateľ nepovoľuje (Trackvia. Millennials AT WORK research, June 2014).

V roku 2020 majú byť inteligentné bezpečnostné platformy a nové technológie prínosom pre organizácie, ktoré sa budú snažiť prispôsobiť novým zariadeniam a tiež modelom správania sa v podnikových sieťach. Tento nový režim Samsung nazýva Otvorená ekonomika. Charakterizovaná bude intenzívnou spoluprácou nezávislých pracovníkov (freelancerov), rutinným začleňovaním inovácií, ktoré so sebou prinášajú startupy a novým druhom spolupráce medzi skoršími konkurentmi. S rýchlo sa zvyšujúcim množstvom hrozieb čelí organizácia novým výzvam v oblasti ochrany svojich dát v úsilí zachovať si súkromie naprieč celým podnikom.

Podľa výskumu The Future Laboratory výkonné a flexibilné bezpečnostné platformy budú zohrávať kľúčovú úlohu pri začleňovaní a fungovaní firiem vo vnútri otvorenej ekonomiky. Správne bezpečnostné riešenie by malo firmám umožniť, aby profitovali z výhod, ktoré prerod na digitálnu pracovnú kultúru prináša: vyššia produktivita, úspory nákladov a mobilnejšia a agilnejšia pracovná sila, ktorá prinesie vyššiu flexibilitu a mieru prispôsobivosti.