streda 26. apríla 2017

EÚ: 22,1 miliónov eur na dopravu a energetiku
Členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, schválili návrh Európskej komisie investovať 22.1 miliónov eur do 7 projektov, ktoré pomôžu rozvíjať trvalo udržateľnú a efektívnu dopravnú a energetickú infraštruktúru v EÚ.


Štyri z vybraných siedmych projektov sa budú vzťahovať na priority v rámci dopravy, akými sú budovanie námorných diaľnic, námorných prístavov či multimodálnej dopravy s dôrazom na sektor zemného plynu – na túto oblasť je vyčlenených 8,8 milióna eur z celkového objemu financií. Ďalším 12,3 milióna eur poputuje na dve opatrenia v odvetví elektrickej energie, a to riešenie cestnej a multimodálnej dopravy. Posledné opatrenie, na ktoré je vyčlenený 1 milión eur, sa týka inteligentných sietí, so zameraním na železničnú dopravu. 


Projekty budú financované z Nástroja na prepájanie Európy (NPE), ktorý je jedným z kľúčových nástrojov financovania stratégie energetickej únie EÚ na podporu rastu, vytváranie pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni.