piatok 28. apríla 2017

Novinka: Nová aplikácia o vlakoch
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sprístupnili verejnosti na svojom webe novú aplikáciu Informačné tabule pre väčší komfort cestovania vlakom.

Aplikácia dizajnovo korešponduje s Odchodovými/Príchodovými tabuľami informujúcimi verejnosť o odchodoch a príchodoch na železničných staniciach ŽSR. Na rozdiel od tabúľ na staniciach táto aplikácia zobrazuje všetky údaje pochádzajúce online z Prevádzkového informačného systému ŽSR, kde sa sledujú vlaky. Ide tak o kombináciu údajov cestovného poriadku, tzv. plánu a pohybov vlakov na sieti ŽSR, meškania vlakov osobnej dopravy zoradeného do zoznamu vlakov v chronologickom slede v konkrétnej železničnej stanici železničnej infraštruktúry ŽSR.

Informačné tabule sú na webovom sídle ŽSR sprístupnené v časti Informácie pre cestujúcu verejnosť formou modrého bannera, kde po kliknutí naň sa zobrazí zoznam železničných staníc. K ponúkaným informáciám pre konkrétne zvolenú železničnú stanicu sa dostanete jednoduchým prekliknutím cez názov stanice.