pondelok 24. apríla 2017

Upozorňujeme: Nebezpečný očný krém
Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásili v Estónsku nový zdraviu škodlivý výrobok. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sa môže vyskytovať aj na Slovensku.

Ide o Eye Performer Gel Supérieure – očný krém značky DeAura D'or mystère (výrobná dávka/typ: 07091816, čiarový kód uvedený na sade: 7290106492387) z Izraela. V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0025%), čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Kompletná databáza výrobkov nahlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie: