streda 26. apríla 2017

e-Schránka: Používateľsky prívetivejšia
Prehľadnejšie doručenky a jednoduchšia manipulácia so správami či možnosť preposielania správ z elektronickej schránky do emailu. To sú vylepšenia, ktoré používatelia a odborníci z oblasti IT považujú za najdôležitejšie.

Cieľom prieskumu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, v ktorom svoj názor vyjadrilo takmer 400 respondentov, bolo identifikovať možné vylepšenia funkcionalít elektronických schránok a následne ich zrealizovať. Od 1. júla 2017 bude totiž elektronická komunikácia so štátom pre väčšinu právnických osôb povinná. Svoju elektronickú schránku má zriadenú aj každý občan nad 18 rokov, ktorý ju môže na komunikáciu so štátom využívať dobrovoľne.

Zjednodušenie výberu a listovania v zozname správ bolo respondentami označené za najdôležitejšiu funkcionalitu vôbec. Táto zmena je dôležitá pre 80% hlasujúcich. Takisto 80% respondentov označilo za prioritu preposielanie správ zo schránky do svojho emailu. Pre používateľov je dôležité mať prehľad vo svojich správach a označovanie správ ako u štandardných emailových klientov.  Preto by 79% respondentov uvítalo prehľadnejšie zobrazovanie údajov v doručenke. V schránke pribudne aj priamy odkaz na zoznam elektronických služieb. Na jednom mieste teda používatelia nájdu všetky možnosti, ktoré sa budú dať vyriešiť pomocou e-schránky v rámci verejnej správy.

Až 181 z respondentov napísalo svoj podnet na zlepšenie aj v rámci dobrovoľného textového poľa. Z textových odpovedí je zrejmé, že svoj názor vyjadrili tak technologicky zdatní používatelia ako aj používatelia – začiatočníci, ktorí sa so samotnou schránkou ešte len oboznamujú. NASES bude zmeny v elektronických schránkach zapracovávať postupne vo viacerých krokoch.