pondelok 24. apríla 2017

Trend: Digitálny podpis
Softvérové riešenia na zaznamenávanie ručného podpisu v digitálnej forme sa začínajú čoraz viac presadzovať aj v mobilných zariadeniach (tablet, smartfón). Určené sú pre všetkých, ktorí chcú svoje papierové kancelárie zmeniť na bezpapierové.  

Umožňujú podpisovať elektronické dokumenty (napr. zmluvy, objednávky alebo preberacie protokoly) dotykovým perom priamo na obrazovku tabletu. Zákazníkovi to pripomína spôsob podpisovania, na ktorý bol vždy zvyknutý. Všetko má pred sebou, údaje si môže prekontrolovať. Rozdiel je iba v tom, že vlastnoručne nepodpisuje papier, ale elektronický dokument. Systém zaznamená ručný podpis vrátane biometrických prvkov a následne ho spojí s podpisovaným dokumentom.

Uplatnia sa aj pri digitalizácii papierovej agendy. Digitalizácia zmlúv vrátane digitálneho podpisovania má pre spoločnosti dva hlavné prínosy. Prvým sú finančné úspory dosiahnuté prechodom na elektronické dokumenty, ktoré dosahujú výšku niekoľkých eur na jednu zmluvu. Druhý veľký prínos zavedenia elektronického podpisovania zmlúv spočíva v urýchlení obchodného cyklu a zvýšení úspešnosti uzavretých kontraktov.