utorok 23. mája 2017

Aktuálne: 10. kolo je určené pre Bratislavský kraj
O poukážky na zariadenia na výrobu tepla budú môcť domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) požiadať v projekte dnes 23. mája 2017 o 15. hod.

Pre 10. kolo je podľa zverejnených osobitných podmienok vyčlenená suma 1,2 milióna EUR. Vydaných by malo byť približne 588 poukážok na slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Je to jediné tohtoročné kolo, v rámci ktorého môžu požiadať o podporu domácnosti v BSK. Ďalšie zostávajúce prostriedky v predpokladanej výške 300 tisíc EUR a prostriedky, ktoré sa uvoľnia po nevyužitých vydaných poukážkach, budú k dispozícii až v roku 2018.

Výška celkovej vyčlenenej sumy pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji je od začiatku projektu presne limitovaná. Dôvodom stanovenia konkrétnej sumy je, že tento kraj patrí medzi viac rozvinuté regióny a platia v ňom iné podmienky pri určovaní miery európskej podpory.