pondelok 22. mája 2017

EU: Zrušenie roamingu
Za štyri týždne (15.júna) sa v 28 členských štátoch Európskej únie ako aj v Islande, Lichtenštajnsku a Nórsku zrušia roamingové poplatky. Každá doterajšia aj nová zmluva, ktorej súčasťou sú roamingové služby, bude tak zahŕňať roaming za domáce ceny. Nové európske pravidlá sa vzťahujú na dátové, hlasové aj textové služby. Používatelia si pritom nemusia nič aktivovať. Operátor im po 15. júni 2017 jednoducho automaticky prestane účtovať poplatky za roaming.

Zákazníci, ktorým budú vplyvom zrušenia roamingových poplatkov hroziť nepriaznivé zmeny ich súčasnej zmluvy alebo zvýšenie poplatkov za existujúce, sa môžu obrátiť na slovenský regulačný orgán, ktorým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  a v každom prípade môžu odstúpiť od zmluvy bez toho, aby museli platiť penále. Ak budú praktiky niektorého slovenského operátora porušovať roamingové pravidlá, slovenský regulačný orgán bude musieť zasiahnuť a požiadať takéhoto operátora, aby dodržiaval nové pravidlá. Európska komisia zároveň potvrdila, že pokiaľ ide o Slovensko, momentálne skúma ponuky, s ktorými vyšli operátori v súvislosti s novými pravidlami roamingu, a je v kontakte s národným regulačným orgánom aj s operátormi. Podľa EK však neexistuje žiadna právna medzera, ktorá by umožňovala považovať časť domáceho balíka dát za darček alebo dodatočnú výhodu, a preto by s ňou pri cestovaní v zahraničí nepočítala. Takýto postup by jasne naznačoval obchádzanie pravidiel, ktoré nemá v nariadení o roamingu žiadnu oporu.

Od roku 2007 sa už Európskej komisii podarilo znížiť poplatky za hovory v roamingu o viac ako 90% a od roku 2012 sa poplatky za dátový prenos v roamingu znížil dokonca o 96%. Aj domáce ceny išli dole. Tvrdenie, že operátori nebudú schopní zaplatiť náklady na poskytovanie roamingových služieb zákazníkom preto podľa hovorkyne EK Vandystadtovej nemá reálny základ. Nové pravidlá navyše obsahujú niekoľko záruk, ktoré ochránia operátorov pred akýmikoľvek nepriaznivými dôsledkami, vrátane tzv. „politiky primeraného využívania“, aby sa predišlo nadmernému využívaniu roamingu. Bude sem patriť využívanie roamingových služieb na iné účely ako pravidelné cestovanie. V prípade, že zákazník prečerpá limit primeraného využívania roamingu za domáce ceny, operátor môže  zároveň za spotrebu v roamingu žiadať malý doplatok, a to: 3,2 centa za minútu hovoru (+DPH), 1 cent za textovú správu (+DPH) a 7,7 eura za GB prenesených dát (+DPH) (menej ako 1 cent za MB). Pokiaľ ide o dátový prenos, táto cena je 6,5-násobne nižšia ako dnes a 26-krát nižšia ako v roku 2015. V prípade hovorov sa cena oproti dnešku zníži o 36% a oproti roku 2015 šesťnásobne. Cena za textové správy klesne v porovnaní so súčasnosťou o polovicu a v porovnaní s rokom 2015 šesťnásobne.