piatok 26. mája 2017

EU: Nové požiadavky na vysávače
Od 1. septembra 2017 sa na základe nariadenia Európskej komisie opäť zníži hranica maximálneho povoleného príkonu vysávačov. Výrobcovia už nebudú môcť uvádzať na trh EÚ modely s menovitým príkonom vyšším ako 900 W.

Do obchodov sa tak budú dopĺňať len vysávače so spotrebou elektrickej energie maximálne 43 kWh/rok. Zároveň sa zvýšia požiadavky na účinnosť čistenia a pribudnú nové, zamerané na životnosť motora, trvanlivosť hadice, limit na emisie prachu a mieru hluku. Tieto zmeny vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, ktorá členské štáty EÚ zaväzuje znížiť do roku 2020 množstvo emisií CO2 o 20%. Výrobcovia sú zároveň motivovaní, aby na trh uvádzali energeticky nenáročné, ale efektívne výrobky.

Všetky vyrobené vysávače od 1. septembra 2017 musia spĺňať okrem iných kritérium ročnej spotreby energie pod 43 kWh/rok, menovitý príkon musí byť nižší ako 900 W, schopnosť odstraňovania prachu na koberci najmenej 75% a na tvrdej podlahe najmenej 98%, reemisia prachu nemôže byť vyššia ako 1% a prevádzková životnosť motora musí byť najmenej 500 hodín.