piatok 26. mája 2017

Staráte sa o zdravie svojho partnera?
Podľa internetového prieskumu občianskeho združenia Slovenský pacient až 84,7% žien pozná zdravotný stav svojho partnera. Zároveň 61,9% respondentiek uviedlo, že sa aktívne zaujímajú o zdravie partnera.


Z pohľadu žien sa na druhej strane aktívne zaujíma o svoje zdravie len 38,2% mužov. Zaujímavé je tiež, že vyššie vzdelanie muža nemá vplyv na uvedomelosť v otázkach zdravia, ani na absolvovanie preventívnych prehliadok. Prieskum na vzorke 1.219 respondentiek v druhej polovici minulého roka naznačil, že ženy sú dôležitými partnermi pri zvyšovaní zdravotnej gramotnosti a oplatí sa s nimi spolupracovať aj na úrovni celonárodných kampaní. Potvrdila to aj štúdia, ktorá sa uskutočnila v dvoch 6-mesačných fázach. Realizovalo ju 7 ambulancií pod vedením MUDr. Beáty Blahovej. Cieľom štúdie bolo zvýšenie počtu preventívnych prehliadok a testov na skryté krvácanie. V 2 fázach bolo vyšetrených 3.866 pacientov (v 1. fáze 1.757 a v 2. fáze 2.109 pacientov). V druhej fáze boli ženy vyzvané, aby priviedli svojich mužov na preventívnu prehliadku. V štúdii vzrástol počet preventívnych prehliadok u mužov o 32% a testov na skryté krvácanie o 46%. Výsledky štúdie ukázali, aká dôležitá je úloha žien pri motivácii mužov, aby absolvovali preventívku.

Prevencia zostáva najlepším spôsobom, ako si predĺžiť život v zdraví, a nie v chorobe. Aj zdravotné poisťovne upozorňujú, že starnúca populácia je veľkým problémom, ktorému čelí naše zdravotníctvo. „V roku 2050 bude žiť na Slovensku 31% ľudí nad 65 rokov, pričom im zostane iba 9 rokov života v zdraví. Dnes sme na chvoste krajín OECD, s iba 4 rokmi zdravého života po dosiahnutí šesťdesiatpäťky. Záleží nám na skorej diagnostike chronických chorôb, ktoré sú na vzostupe. Aby sme to celé zvládli, budeme potrebovať pacientov, ktorí aktívne spolupracujú, pretože podľa štatistík je budúce zdravie v starobe až na 50% v rukách každého človeka", upozornil MUDr. Miroslav Halecký.