utorok 23. mája 2017

EU: Nové pravidlá pre online služby
Obyvatelia Európskej únie často nemajú pri návšteve iného členského štátu EÚ prístup k službám online obsahu, napríklad filmom, seriálom, hudbe, hrám či prenosom športových zápasov, ktoré si predplatili v domovskej krajine EÚ. Nové pravidlá odstránia tieto obmedzenia, aby mohli využívať svoj doma predplatený audiovizuálny obsah poskytovaný napríklad Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify či Deezer.

Poskytovatelia online obsahových služieb budú môcť použiť „primerané a účinné prostriedky‟ na overenie, či sa predplatiteľ ich služieb natrvalo nepresťahoval do iného členského štátu EÚ, a teda či nedochádza k porušeniu licencií na autorské práva. Medzi prípustné prostriedky overenia bude patriť preukaz totožnosti, platobné údaje - napríklad číslo platobnej karty, verejne dostupné informácie o úhrade miestnych daní, fakturačná alebo poštová adresa predplatiteľa, ako aj kontrola IP adresy účastníka. Poskytovatelia služieb musia zabezpečiť, že osobné údaje budú spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu a že - najmä v súvislosti s kontrolami IP adries - budú dostatočne chránené.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať iba na spoplatnené online služby. Poskytovatelia bezplatných internetových služieb však získajú možnosť rozšíriť prístup k svojmu obsahu na celú úniu za predpokladu, že splnia požiadavky týkajúce sa overovania členského štátu bydliska svojich klientov. Text nového nariadenia musí po Európskom parlamente schváliť v rovnakom znení aj Rada (ministrov) EÚ. Po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty deväť mesiacov na prijatie potrebných opatrení. Následne sa nové pravidlá stanú účinnými.

Podľa Európskej komisie za rok 2016 využívalo internet na sťahovanie hier, obrázkov, filmov alebo hudby 55,8% obyvateľov SR. Priemer EÚ bol 64%. Mnohí z nich očakávajú, že budú mať prístup k nimi predplatenému obsahu aj pri cestách mimo ich domovský členský štát v rámci EÚ. Počet používateľov online obsahu by mal rásť, nakoľko 15. júna dôjde k zrušeniu roamingových poplatkov, a teda ceny prístupu k internetu prostredníctvom mobilných zariadení sa v zahraniční v rámci EÚ znížia
.