utorok 17. októbra 2017

3,7 GHz: Slovensko pridelilo ako prvé aj lokálne frekvencie 
V Európe sa ešte len hovorí o potrebe prideľovania frekvencií pre širokopásmový prístup k internetu. Slovensko je prvá európska krajina, ktorá telekomunikačným operátorom už kompletne pridelila frekvencie z pásiem 3,5 GHz a 3,7 GHz a operátori budujú aj LTE siete.  

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil telekomunikačným operátorom, ktorí uspeli vo výberových konaniach formou elektronickej aukcie frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz (3,7 GHz) pre jednotlivé okresy Slovenska. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového prístupu k internetu. Úspešní operátori majú povinnosť v okresoch zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tisíc obyvateľmi. RÚ okrem toho motivuje operátorov k pokrytiu tzv. bielych miest poplatkami za právo používať frekvencie, ktoré sú v tomto prípade nižšie o 75%. Pri rozhodovaní o uplatnení tejto zľavy sa RÚ aktuálne riadi zoznamom bielych miest zo 16.2.2017.

Elektronické aukcie prebiehali od leta 2016 do leta 2017. Frekvencie napokon získalo 16 operátorov, v každom okrese dvaja (siedmi operátori boli vyradení, lebo nesplnili podmienky výberového konania, z toho jeden v dvoch okresoch). V 20 okresoch podali ponuku len dvaja operátori, preto získali frekvencie za vyvolávacie ceny. V okresoch Námestovo a Dolný Kubín získali frekvencie len lokálni/regionálni operátori. Spoločnosť AMTEL SLOVENSKO získala frekvencie v 61 okresoch, Slovanet v 47, Towercom v 8, DSI DATA a O2 Slovakia v 6, HMZ Rádiokomunikácie v 3, ORANET v 2 okresoch a spoločnosti Alternet, E-MAX INTERNET & IT, Fibris, OravaNet, Slovakia, PEGO Slovakia, Prvá internetová, RUPKKI, Slovak Telekom a Wircom v 1 okrese. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,95 mil. EUR. Už v roku 2015 uspeli v elektronickej aukcii operátori BENESTRA, O2 Slovakia a SWAN a získali frekvencie z tohto pásma pre celé územie Slovenska. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,17 mil. EUR. Každá z týchto spoločností získala jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Platnosť povolení je do 31.12.2024.