pondelok 16. októbra 2017

MobilTest: Kvalita internetu 
Za prvých 100 dní od spustenia aplikácie do pilotnej prevádzky používatelia vykonali 22,5 tisíca testov merania kvality internetového pripojenia v sietiach operátorov pôsobiacich na Slovensku.  

Najvyššia rýchlosť sťahovania dát v mobilných LTE sieťach bola nameraná v Bratislave v sieti Slovak Telekom. Hodnota 260 Mbps v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení. Najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát v mobilných sieťach bola 50 Mbps (v rovnakej mobilnej sieti). Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát v pevnej sieti bola 914 Mbps a rýchlosť odosielania dát bola 785 Mbps. Obe hodnoty boli namerané v akademickej sieti SANET. Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú dostupné formou mapy na www.meracinternetu.sk. K dispozícii sú aj otvorené dáta meraní.

Nekomerčná aplikácia MobilTest umožňuje bezplatné overenie kvality mobilného aj pevného pripojenia k internetu. Používateľ si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať na mape s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období.

Aplikáciu vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a smartfóny s operačným systémom Android aj iOS (bezplatne v Apple Store a Google Play Store pod názvom RU MobilTest).