piatok 20. októbra 2017

Reality: Atraktívny segment pre slovenské banky
Priemerná výška úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku minulý rok dosiahla 13 - 16 miliónov eur.  

Podľa prieskumu KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2017 investície do realitných projektov na Slovensku dosiahli v prvej polovici t. r. celkový objem 154 miliónov eur. Druhá polovica roka by mala byť investične silnejšia a prinesie projekty vo výške približne 350 miliónov eur. Všetci opýtaní zástupcovia slovenských bánk očakávajú, že ich portfólio nehnuteľností bude v horizonte 12 -18 mesiacov mierne rásť. Slovensko pritom dosiahlo 90% bezproblémových úverov (7. miesto zo 17 krajín), čo je výrazne pozitívny posun v porovnaní s minulým rokom. Banky na Slovensku oproti minulosti financovali približne rovnakým pomerom projekty, ktoré už generujú príjem a nové projekty. Spolu s rakúskymi bankami sú v Európe najviac otvorené financovaniu nových projektov.

Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 19 – 28 miliónov eur, čo pri hornej hranici predstavuje navýšenie až o 75%. Rovnako ako minulý rok sú na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie rezidenčné projekty, na ktoré sa však dotiahli logistika a priemyselné projekty. Najmenej atraktívne je financovanie výstavby hotelov a rezortov. Slováci v tejto oblasti plne kopírujú európsky trend. Kým v roku 2016 dávali slovenské banky dôraz na projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami, tento rok sa sústredia najmä na finačné zázemie developerov, ktorí sa uchádzajú o bankové financovanie.

Ôsmeho vydania prieskumu Property Lending Barometer sa v roku 2017 zúčastnilo vyše 90 bánk zo 17 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2017.