pondelok 16. októbra 2017

EU: Banková únia
Európska komisia chce, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej  integrácie a stabilnejší finančný systém. 

V oficiálnom oznámení Európska komisia (EK) navrhuje postup na zabezpečenie dohody o všetkých zostávajúcich prvkoch bankovej únie.

Kľúčové prvky:
Rýchla dohoda o bankovom balíku - čo najrýchlejšie prijatie návrhov EK s cieľom znížiť riziká a posilniť odolnosť bánk Európskej únie.

Pokrok v oblasti európskeho systému ochrany vkladov - všetci vkladatelia by v bankovej únii mali požívať  rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom kúte Európy majú svoje úspory.

Spoločný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu – dohodli sa na ňom všetky členské štáty EÚ.

Zníženie objemu nesplácaných úverov - balík opatrení na zníženie existujúcej úrovne nesplácaných úverov a zabránenie kumulácii nesplácaných úverov prijme Európska komisia na jar 2018.

Možné opatrenia pre cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi.

Neprerušená vysoká kvalita dohľadu - EK v decembri 2017 navrhne, aby sa aj veľké investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti podobné činnostiam bánk považovali za úverové inštitúcie a podliehali bankovému  dohľadu.

Dokončená  banková únia bude spolu s úniou kapitálových trhov (CMU) podporovať stabilný a integrovaný finančný systém v Európskej únii.