streda 18. októbra 2017

Upozorňujeme: Archivovanie účtovných dokumentov 
Novela zákona o účtovníctve, ktorú schválil parlament, predlžuje povinnú archiváciu dokladov z piatich na 10 rokov. Týka sa to všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou. 

Nemusia sa odkladať iba tie dokumenty, ktorým sa pôvodná 5 ročná doba archivovania skončí 31. decembra 2017. Účtovné záznamy sa môžu ukladať v písomnej alebo elektronickej forme podľa rozhodnutia. Novelou sa zjednocuje prax, keďže už teraz je povinné uchovávanie dokladov súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty po dobu 10 rokov.

Dôležitou zmenou bude od budúceho roka tiež zavedenie tzv. inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, za ktoré hrozí pokuta až do troch miliónov eur a zrušenie živnostenského oprávnenia, napr. pri nevedení účtovníctva a nezostavení účtovnej uzávierky, pri účtovaní fiktívnych operácií, ktoré sa nikdy nestali, alebo naopak pri nezaúčtovaní si transakcií, ktoré sú predmetom účtovníctva.