pondelok 16. októbra 2017

Aktuálne: Rast HDP Slovenska by sa mal opäť zrýchliť
Rast HDP Slovenska sa v posledných rokoch spomaľuje. Kým v roku 2015 bol na úrovni +3,8%, minulý rok +3,3%, experti na tento rok predpokladajú +3,0%. Pre budúci rok sú už optimistickejší a očakávajú rast na úrovni +3,4%.

Podľa analýz Euler Hermes sa pod spomalenie rastu HDP podpísal najmä fakt, že fixné investície medziročne (2015/2016) padli o -9,3% ako výsledok redukcií pri čerpaní eurofondov. V prvom polroku 2017 už fixné investície dosiahli úroveň -2,9%. Export Slovenska sa v prvom polroku 2017 podľa dát zvýšil o +4,4% a bol mierne vyšší než import +4,1%, čoho dôsledkom je, že čistý vývoz sa dostal na úroveň +0,5 percentuálneho bodu. „Predpokladáme, že rast HDP sa v priebehu roka postupne ustáli a hoci za rok 2017 očakávame celkový rast +3,0%, v roku 2018 by sa mal rast HDP zrýchliť až na +3,4%", poznamenal Peter Mucina.

Medzi silné stránky našej krajiny sa radia nízke systémové politické riziko, dobré regionálne amedzinárodné vzťahy; v rámci toho členstvo v EÚ, ďalej členstvo v eurozóne, ktoré zabezpečuje nízke riziko z transferu a konvertibility, tiež solídny bankový sektor, silné podnikateľské prostredie ako celok, veľmi atraktívne pre zahraničných investorov. Naproti tomu za slabé stránky našej ekonomiky sú považované vysoká závislosť hospodárstva od automobilového sektora a vývozu, tiež veľká nerovnosť v príjmoch obyvateľstva a vysoká úroveň nezamestnanosti, ale aj relatívne vysoká úroveň zahraničného dlhu.

Čo sa týka inflácie pre rok 2017, experti Euler Hermes predpokladajú úroveň +1,2% a budúci rok až +1,8%.