streda 18. októbra 2017

Aktuálne: Zmeny v zdravotníctve
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo zmeny v poskytovaní pohotovostnej služby, preventívnych prehliadkach aj u všeobecných lekárov. Zároveň sa zníži poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Ambulancie pohotovostnej služby majú fungovať v každom okresnom meste Slovenska, a to v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy (infarkty alebo vážne zranenia), o takýchto pacientov bude následne v noci postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach. V prípade potreby zostáva možnosť volať priamo záchranku.

Preventívne prehliadky sa rozšíria u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudne napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa bude súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.

Zmeny nastanú aj v rozsahu ordinačných hodín všeobecných lekárov. Po novom budú musieť byť pacientovi k dispozícii 35 ordinačných hodín týždenne a minimálne dva razy v týždni do 15.00 hod. Ak z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah nemôže dodržať, samospráva môže schváliť menší rozsah ordinačných hodín v tzv. prípadoch hodných osobitného zreteľa (jeden lekár vo viacerých zdravotných obvodoch, vek alebo zdravotný stav lekára, na základe ktorého nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu).  

Úhrada za výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bude jasne stanovená. Po novom to budú maximálne 2 eurá. Novela prinesie aj sprísnenie sankcií za nedovolené vyberanie poplatkov.