štvrtok 19. októbra 2017

Novinka: Monitorovací systém environmentálnych záťaží
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predstavil prvú fázu systému, ktorý monitoruje environmentálne záťaže, vrátane skládky vo Vrakuni. Na jeho prevádzke sa v súčasnosti podieľa takmer sto odborníkov. 

V aktuálnom čase systém umožňuje kontrolovať a porovnávať údaje o znečistení podzemných vôd. Výhľadovo sa plánuje o preverených znečisteniach informovať samosprávy a vlastníkov pozemkov. Upozorňuje tiež na plánované merania a odbery nových vzoriek, získané výsledky ukladá a predbežne vyhodnocuje. Ak niektorý zo sledovaných parametrov prekročí stanovené normy, automaticky na to upozorní.

Do systému sa ukladajú údaje, ktoré štátni geológovia odoberajú z určených monitorovacích objektov. Celkovo ich je na Slovensku vyše 1500 a umiestnené sú na dôležitých miestach v  určených lokalitách. V prípade skládky vo Vrakuni je monitorovaných 18 objektov. Po začatí sanačných prác budú monitorovacie aktivity presunuté do iných častí lokality, aby naďalej monitorovali širšie okolie.

Ministerstvo chce na sanáciu skládky vo Vrakuni využiť metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky.