piatok 20. októbra 2017

SR: Elektronicky komunikujeme stále viac 
Vyše 1,5 milióna používateľov sa v septembri prihlásilo na portál slovensko.sk. Podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) štát v septembri elektronicky doručil viac ako milión rozhodnutí a za posledné tri mesiace usporil zhruba 3,25 milióna eur na poštovnom.  

V septembri poslali úrady 1.067.592 rozhodnutí: do 272.141 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb išlo 950.015 úradných rozhodnutí, do 49. 365 schránok fyzických osôb 6.786 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 110.791 rozhodnutí. Je to štvornásobný nárast oproti januáru a viac ako dvojnásobný oproti júlu 2017. Od 1.júla, teda od začiatku povinnej e-komunikácie s právnickými osobami štátne orgány odoslali 2.093.008 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk ku koncu septembra, predstavuje 35.181.500.

Právnické osoby sú v práci s elektronickou schránkou čoraz aktívnejšie. Dokazuje to počet podaní (celkovo 551.068), ktorý sa mesačne znásobuje. Pokiaľ v júli poslali 124.459 podaní, v auguste to bolo o niečo viac 148.117 podaní a doposiaľ najviac ich poslali v septembri – 278.492 podaní. Kým začiatkom augusta sa denne doručovalo cca 32.000 podaní a rozhodnutí, v septembri to bolo aj viac ako 90.000 za deň. V septembri sa v systéme e-schránok uskutočnilo viac ako 1,44 milióna transakcií.

Najviac sa v septembri do svojich schránok prihlasovali podnikatelia. NASES za september eviduje 565.712 prihlásení do firemných schránok (v porovnaní s augustom nárast vyše 25%). Aj fyzické osoby tiež čoraz viac využívajú online služby štátu na dobrovoľnej báze, u týchto nastal medzimesačný rast o 14%.