štvrtok 12. októbra 2017

Novinka: Pre verejné vysoké školy a univerzity
Verejné vysoké školy a univerzity budú môcť štátu dodávať svoje expertízy, analýzy či služby jednoduchšie.  

Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpi do platnosti 1. novembra. Všetci verejní obstarávatelia – štát, verejná správa či samosprávy budú môcť akejkoľvek verejnej vysokej škole či univerzite zadať napriamo podlimitnú zákazku či zákazku s nízkou hodnotou, podobne ako to môžu už dlhšie zadávať stredným odborným školám.

„Každá verejná inštitúcia si od verejnej vysokej školy bude môcť napriamo, bez verejného obstarávania, objednať  akúkoľvek expertízu bez toho, že by školy museli súťažiť s veľkými konzultačnými firmami, ktoré často za svoje služby pýtajú nehorázne peniaze“, uviedol podpredseda vlády P. Pellegrini.