pondelok 9. októbra 2017

SR: Viesť optiku vzduchom je nelegálne
Z rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR v prípade optickej siete v obci Seňa vyplýva, že schovávať budovanie nových optických vedení za „dozbrojovanie“ existujúcej energetickej siete je v rozpore so zákonom. 

Rozhodnutie padlo v súvislosti s výstavbou nadzemnej optickej siete vo východoslovenskej obci na stĺpoch elektrického vedenia, hoci viesť v zastavaných územiach nové rozvody nad zemou vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 nedovoľuje, a to aj keď ide o zmenu a údržbu už existujúcej stavby. Stavebník projekt pôvodne nahlásil ako drobnú stavbu.

Asociácia poskytovateľov internetu podala na prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti postupu. Prokuratúra skonštatovala porušenie zákona a navrhla stavebné povolenie zrušiť ako nezákonné, neskôr podala odvolanie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. To v rozhodnutí pripomenulo, že na posúdenie charakteru stavby a jej povoľovanie nie je dôležité, či nové vedenie slúži na prenos informácií o spotrebe elektrickej energie alebo na prenos iných informácií. Na vybudovanie nového telekomunikačného vedenia je potrebné územné rozhodnutie, a takéto vedenia sa v zastavanom území obce majú umiestňovať pod povrch zeme.