utorok 10. októbra 2017

Odpad: Nové zisky aj pracovné miesta 
Odpad zo stavieb a demolácií predstavuje riziko pre životné prostredie a je skutočnou výzvou pre celú EÚ. Na každého Európana pripadajú ročne vyše 2 tony takéhoto odpadu.  

V spolupráci s Európskou komisiou vypracovanli experti Protokol EÚ pre manažment odpadu zo stavieb a demolácií (EU Construction and Demolition Waste Management Protocol.) Cieľom usmernení vychádzajúcich z analýz je v čo najväčšej miere opakovane využívať, recyklovať C&D odpad vo všetkých členských štátoch EÚ. Zvýšiť by sa mala dôvera v proces spracovania C&D odpadu a tiež v kvalitu takto recyklovaných materiálov. Podpora trhu s C&D odpadom by mohla priniesť tisíce pracovných miest.

Obežná ekonomika zahŕňajúca stavebnú činnosť, demolačné práce a následne rekonštrukcie s využitím materiálov z recyklovaného odpadu sú kľúčom na posilnenie rastu v tomto sektore. Ak je hodnota 1 tony odpadu približne 10 eur, v EÚ by sa každoročne dokázalo ušetriť 7,5 miliárd eur vďaka využívaniu materiálov z recyklovaného C&D odpadu. Výhody sa však netýkajú iba stavebného priemyslu, pretože každá jedna tona recyklovaného odpadu bude zároveň o jednu tonu odpadu menej zaťažovať životné prostredie.

Brzdou v rozvoji je zatiaľ nedôvera v kvalitu materiálov z recyklovaného C&D odpadu ako aj nedostatočné poznatky o zdravotných rizikách pre robotníkov, ktorí ich používajú.