štvrtok 12. októbra 2017

Aktuálne: Pesticídy v potravinách
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) zverejnila výsledky kontroly rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2016. Tie boli potvrdené u takmer 57% vzoriek.  

Vlani bolo na Slovensku analyzovaných 472 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy. V 267 vzorkách potravín, teda 56,6% (zvýšenie o 3,1% v porovnaní s rokom 2015) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov. Z tohto počtu bolo 15 vzoriek vyhodnotených ako nevyhovujúcich voči platným harmonizovaným predpisom, čo predstavuje 3,2% z celkového počtu vzoriek. Žiadne rezíduá pesticídov (pod limitom detekcie analytických metód) sa nezistili v 205 vzorkách, čo predstavuje 43,4%.

Z hľadiska krajiny pôvodu analyzované vzorky pochádzali z domácej produkcie (122 vzoriek), EÚ (242 vzoriek) aj tretích krajín (101 vzoriek). Najviac, obdobne ako v roku predtým, pochádzalo zo štátov Európskej únie. U 7 odobratých a analyzovaných vzoriek nebolo možné zistiť krajinu pôvodu. Išlo o vzorky spracovaných potravín, ktoré boli odobraté v obchodnej sieti. Na ich obale nebola uvedená krajina pôvodu, v ktorej boli potraviny, respektíve suroviny na ich výrobu dopestované.

V analyzovaných potravinách slovenského pôvodu neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov v 53,2%. Ale v 46,8% vzoriek (v porovnaní s rokom 2015 nárast o 7%) sa zistila prítomnosť jedného či viacerých druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným tzv. maximálnym reziduálnym limitom: išlo o vzorky jabĺk, jahôd, uhoriek, šalátu, zemiakov, kapusty, hrušiek, čerešní, ražnej múky, vína aj kravského mlieka.