pondelok 9. októbra 2017

Leukémia: Ukončenie liečby realitou 
Pozitívne výsledky viacerých štúdií prinášajú novú nádej pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Inovatívne lieky umožnia ukončiť liečbu a nový život bez liekov.  

V súčasnosti sa viaceré vedecké skupiny v klinických štúdiách zaoberajú možnosťou vysadiť liečbu u určitej skupiny pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Doposiaľ najväčšia medzinárodná štúdia European Stop TKI Study preukázala prelomové výsledky, ktoré prinášajú pre CML pacientov nádej na normálny a plnohodnotný život bez liekov. Podľa nej je už možné istej skupine pacientov, spĺňajúcim presne dané medicínske kritériá, vysadiť liečbu. „S molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby“, hovorí MUDr. Katarína Slezáková, PhD.

Do štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola, na základe odporúčania lekárov a pod ich prísnym dohľadom, ukončená liečba CML. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. Vedci sa preto začali zaoberať aj otázkou, či má pre zdarne liečených pacientov význam v terapii pokračovať. „Medzi rozhodujúce kritériá na vysadenie liečby patria v prvom rade doterajšie optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby (napr. chronická fáza v čase diagnózy, nízke riziko) a v neposlednom rade aj prianie pacienta“, vysvetľuje MUDr. Zuzana Sninská, PhD. Aj na Slovensku pribudnú pacienti s CML spĺňajúci kritériá na ukončenie liečby. S návrhom ošetrujúceho lekára na ukončenie liečby musí samozrejme súhlasiť aj pacient.